دژمآموزشی - صفحه 3 از 3 - دژم

  

 

دسته: آموزشی

با مقاله های آموزشی سینما همراه مجله سینمایی دژم باشید ؛

چطور فیلمنامه بنویسیم ؟ (۱) / مقدمه

چطور  فیلمنامه بنویسیم ؟   پاسخ به این سوال آنقدر مهم است که برایش یک گرایش دانشگاهی وجود دارد اما حقیقت این است که دانشگاه ها فقط شما را در معرض دانشی که کاربردش را خودتان باید کشف کنید قرار میدهند ؛ پس چیزی به عنوان " آموزش فیلمنامه نویسی " برای کسی که ایده یا تصوری برای نوشتن ندارد…