دژممجله سینمایی - دژم

  

 

جدیدترین مطالب

نقد انیمیشن فیلشاه

"فیلشاه " انیمیشن ایرانی پیشرفت خوبی در عرصه فنی انیمیشن نسبت به "شاهزاده روم" دارد و میتوان گفت حتی به استاندارد های جهانی هم نزدیک است ولی این اثر همچنان همان مشکلات دیگر انیمیشن های ایرانی مثل "فهرست مقدس" را دارد.  (بیشتر…)

پیش پرده
مقالهبیشتر