دژممجله سینمایی - دژم

  

جدیدترین مطالب

سامان سالور :جشنواره جهانی کمترین دستاوردی برای سینمای ما نداشته و نخواهد داشت.

سامان سالور کارگردان"چندکیلو خرما برای مراسم تدفین" در مورد برگزاری جشنواره ی جهانی فیلم فجر بیان کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر تنها در حد یک اسم و عنوان و تیتر ارزش دارد و بس! (بیشتر…)

پیش پرده
مقالهبیشتر