دژممجله سینمایی - دژم

  

جدیدترین مطالب

دستکش بینهایت علیه جنگ بینهایت (۱) | نبرد بی‌انتهای مارول با احساسات شما

فیلم انتقام جویان : جنگ بینهایت یکی از حماسی‌ترین و احساسی‌ترین فیلم‌های مارول است ؛ البته به طور کلی از آنجا که مارول از این فیلم یک رابط ساخته است ، جنگ بینهایت نمی‌تواند فیلمی کامل در دنیای سینمایی این کمپانی تشکیل دهد و به عنوان ابزاری برای قلقلک دادن بیش از حد احساسات درونی (و برونی!) شما شناخته خواهد…

پیش پرده
مقالهبیشتر